RBG kämpade som fan för HBTQ+ jämställdhet. Det är vår tur att kämpa för hennes arv

Rättsligt erkännande av queerliv, jämställdhet mellan samkönade äktenskap, avkriminalisering av homosexualitet och jobbskydd: Ruth Bader Ginsburgs inverkan på HBTQ+-amerikanernas liv är oöverskådlig, liksom den potentiella effekten av hennes död på fredagen.Ginsburg utökade i grunden tillgången till det amerikanska löftet om frihet och jämlikhet för alla – ett löfte som aldrig har uppnåtts fullt ut – och hennes arv är särskilt betydelsefullt för de otaliga HBTQ+-amerikaner vars liv hon berörde. I varje Högsta domstolens mål som direkt berörde queerfrågor anslöt sig Ginsburg till majoriteten för att döma till förmån för jämställdhet.

Det dröjde inte länge efter hennes utnämning 1993 som hon fick sitt första tillfälle att väga in frågor av grundläggande betydelse för queer-folk, med Romer v. Evans 1996. Det fallet härrörde från en tvist i Colorado, där väljarna hade godkänt en statlig konstitutionell ändring som förbjöd erkännande av queer som en skyddad klass.

En sörjande hissar en regnbågsprideflagga utanför Högsta domstolen den 18 september 2020 efter nyheter om Ruth Bader Ginsburg

En sörjande hissar en regnbågsprideflagga utanför Högsta domstolen den 18 september 2020 efter nyheten om Ruth Bader Ginsburgs bortgång.Tasos Katopodis/Getty ImagesEfter en lång process, upphävde USA:s högsta domstol ändringsförslaget, och Ginsburg anslöt sig till en dom som förklarade att ändringen verkar oförklarlig av allt annat än en aning mot den klass som den påverkar; den saknar ett rationellt förhållande till legitima statliga intressen.

Domarna Scalia, Thomas och Rehnquist var oeniga, och Scalia hävdade att det var rationellt att undanhålla skydd för queer människor eftersom deras beteende var brottsligt.

Men att homosexualitet kriminaliserades skulle inte förbli så mycket längre, delvis tack vare Ginsburg. År 2003 upphävde domstolen sodomiförbud i fallet Lawrence v. Texas . Ginsburg anslöt sig återigen till majoriteten i att kriminaliseringen av homosexualitet var grundlagsstridig.Detta var ett särskilt komplicerat beslut, eftersom domstolen hade fastställt kriminaliseringen nästan 20 år tidigare. Men majoriteten, som Ginsburg anslöt sig till, fann att den tidigare domen förnedrar homosexuella personers liv och att den inte var korrekt när den beslutades, och den är inte korrekt idag.

Ett decennium senare anslöt sig Ginsburg igen till en majoritet för att besluta om lika rättigheter i fallen Windsor v. U.S. och Hollingsworth mot Perry. Dessa fall från 2013 gällde lagar kring äktenskapsjämlikhet; Hollingsworth fokuserade på Kaliforniens proposition 8, medan Windsor tog upp det federala förbudet mot att erkänna äktenskap, känt som Defense of Marriage Act.

Ruth Bader Ginsburg står mellan senatorerna Daniel Patrick Moynihan och Joe Biden dagen efter hennes nominering till...

Ruth Bader Ginsburg står mellan senatorerna Daniel Patrick Moynihan (till vänster) och Joe Biden dagen efter hennes nominering till Högsta domstolen i juni 1993.CQ Archive/Getty Images

Under muntliga argument ställde Ginsburg särskilt spetsiga frågor. Det federala äktenskapsförbudet, sade hon, införde två typer av äktenskap; det fullständiga äktenskapet, och sedan den här sortens skummjölksäktenskap med begränsade rättigheter för samkönade par.När det var dags att regera i båda fallen, gick Ginsburg återigen med majoriteten i pro-jämlikhetsbeslut. I Hollingsworth bekräftades ett lägre domstolsbeslut om att proposition 8 var grundlagsstridig. Men Winsdor-fallet hade en mycket mer långtgående inverkan, störtade DOMA i hela landet och banade väg för domstolen att två år senare konstatera att alla statliga äktenskapsförbud också borde upphävas.

Den domen kom Obergefell v. Hodges 2015. Där anslöt sig Ginsburg till majoriteten i att konstatera att 'konstitutionen lovar frihet till alla inom dess räckhåll', och att samkönade par ber om lika värdighet i lagens ögon. Konstitutionen ger dem den rätten.

Joseph Fons med en Pride-flagga går fram och tillbaka framför USA:s högsta domstolsbyggnad efter att domstolen slagit fast att HBTQ-personer inte kan disciplineras eller avskedas baserat på sin sexuella läggning 15 juni 2020 i Washington, DC. Högsta domstolens dom om HBTQ+-anställning är större än jämställdhet i äktenskap Justices bekräftade vad queer- och transgemenskapen länge har vetat: Alla fördomar på grund av sex skärs av samma tyg. Visa berättelse

Ett av Ginsburgs sista fall var Bostock v. Clayton County , angående en homosexuell anställd som sparkades efter att han nämnde att han gick med i en gay softballliga; han stämde och försökte få sexuell läggning och könsidentitet erkänd som skyddade klasser på samma sätt som ras och funktionshinder. I majoritetsbeslutet fann domstolen att medborgarrättslagen verkligen skyddar queerpersoner.Ginsburg var också den första domare i högsta domstolen att föra samkönade äktenskap.

Nyheten om hennes förlust drabbade HBTQ+-gemenskapsledare särskilt hårt, med många uttalanden som reflekterade över hennes långa arv.

Twitter-innehåll

Detta innehåll kan också ses på webbplatsen det har sitt ursprung från.

Justice Ginsburg var en kraft för det goda - en kraft för att föra detta land närmare att uppfylla sitt löfte om jämlikhet för alla, skrev människorättskampanjens president Alphonso David . Det hon representerade – rättvisa, rättvisa och jämlikhet för alla – måste vi alla fortsätta att kämpa för. Dessa principer är inte transaktionella, de är grundläggande för vår demokrati.

Lambda lagligt twittrade helt enkelt , Tack, justitieminister Ginsburg.

Vi sörjer djupt över förlusten av justitieråd Ruth Bader Ginsberg, en sann förkämpe för HBTQ-jämställdhet, skrev GLAADs president Sarah Kate Ellis. Vi är evigt tacksamma för hennes liv som hon arbetade mot de högsta idealen i vårt land under domstolens motto: Equal Justice Under the Law.

Janson Wu, verkställande direktör för den juridiska organisationen GLAD, skrev Ruth Bader Ginsburg banade ett spår för jämställdhet och likabehandling av kvinnor och gav ett lysande exempel på vad det innebär att häftigt förespråka dem som har lämnats utanför lagens skydd.

Innan hon var domare i högsta domstolen var domare Ginsburg en medborgarrättsaktivist som förde kampen för kvinnors jämställdhet med orubblig beslutsamhet, skrev Shannon Minter, juridisk chef på NCLR. Vi är skyldiga Justice Ginsburg att hedra hennes arv genom att fortsätta hennes kamp.

Twitter-innehåll

Detta innehåll kan också ses på webbplatsen det har sitt ursprung från.

Vi. Kommer. Ha kvar. Stridande.' twittrade ACLU:s advokat Chase Strangio, på alla sätt som håller oss vid liv.

Kändisar vägde in också. Ditt arbete och liv gjorde så mycket möjligt för oss alla, skrev Laverne Cox.

Tack Ruth Bader Ginsburg för din tjänst, för att du arbetat bra EFTER pensioneringen till slutet eftersom vårt land behövde dig, Janet Mock twittrade . Tack. Tack. Tack.

Twitter-innehåll

Detta innehåll kan också ses på webbplatsen det har sitt ursprung från.

Detta är förödande, en oöverskådlig förlust, skrev Megan Rapinoe. Vi är skyldiga RBG så mycket.

Anthony Rapp skrev , Jag är förkrossad. Och ärligt talat, livrädd. #RBG var en av de största kvinnorna - en av de största människorna - vi någonsin har sett. Jag är rädd för vad som komma skall.

Även representanter från RuPaul's Drag Race vägde in, skrivande Ruth Bader Ginsburg inspirerade generationer med sitt orubbliga engagemang för att ge varje amerikan rätten till frihet och jämlikhet. Vila vid makten, RBG.

Under hela hennes karriär, både som advokat och sedan som domare i Högsta domstolen, var Ginsburgs fokus på att göra landet till en bättre plats för alla. I ett tal förra året noterade hon att vid dess grundande var Amerikas löfte om jämlikhet för oss folket ihåligt, och ignorerade rättigheterna för människor som hölls i träldom, för kvinnor, för ursprungsbefolkningen och för de fattiga.

Men landet har upplevt en stadig expansion av jämlikhet under århundradena, sa hon, och vi är verkligen en mer perfekt union som ett resultat av det. Ginsburgs bidrag förde landet närmare det mer perfekta löftet än nästan någon annan i amerikansk historia.

Arbetet är verkligen inte färdigt. Men de som följer i hennes fotspår har en ståtlig förebild som sätter standarden för vad det innebär att kämpa för frihet och rättvisa för alla.