Gavin Grimm vinner igen efter att domstolen avvisat överklagandet av historiskt avgörande

UPPDATERAD (23/9):En federal appellationsdomstol har avvisat ett försök från Gavin Grimms tidigare skoldistrikt att upphäva ett nyligen landmärke rättsligt avgörande.

På tisdag, den 4:e U.S.A. Circuit Court of Appeals avböjde en framställning om att ompröva sitt beslut i augusti till förmån för Grimm bänk , vilket skade fordrar allaa 15 domare till väger in på fallet, i stället för en tre - domarepanelen. Den 20-åriga studenten, som nu studerar på college, väckte en stämningsansökan mot Gloucester School District i Virginia för fem år sedan efter att den vägrade att tillåta honom att använda toaletten som överensstämde med hans könsidentitet.Efter den avvisade framställningen från Gloucester County School Board, firade American Civil Liberties Union – som har representerat Grimm i rätten – beslutet i en tweet på tisdagen.Diskriminering av transstudenter är diskriminering på grund av kön och det är olagligt, skrev medborgarrättsgruppen. Punkt.

Twitter-innehåll

Detta innehåll kan också ses på webbplatsen det har sitt ursprung från.

Men Gloucester County School Board har signalerat att de har för avsikt att fortsätta överklaga och kommer sannolikt att begära att Högsta domstolen ska ta upp fallet, även om det har avböjt att väga in en gång tidigare. Det kan dock ändras med president Donald Trump försöker driva igenom en högerrättslig rättvisa efter Ruth Bader Ginsburgs död, vilket skulle ge konservativa en 6-3 majoritet på domstolenTrumps ledande val, Amy Coney Barrett, är emot samkönade äktenskap och har signalerat motstånd mot transjämlikhet.

ORIGINAL (9/11):

Gloucester School District kommer inte att ge upp sin kamp för att diskriminera transpersoner.

På onsdagen begärde skoldistriktet i Virginia den 4:e U.S. Circuit Court of Appeals för att höra ett överklagande av dess nyliga beslut angående Gavin Grimm, en före detta elev som stämde för diskriminering efter att ha blivit förhindrad att använda toaletten som motsvarar hans könsidentitet. I en 2-1 dom, domstolen fastställde ett tidigare beslut att distriktet hade kränkt hans konstitutionella rättigheter, samt avdelning IX i Education Amendments från 1972, som förbjuder könsbaserad diskriminering.

Domare hävdade vidare att frågan var en relativt omtvistad fråga efter Högsta domstolens historiska dom i Bostock v. Clayton County , som slog fast att det är omöjligt att diskriminera en person för att vara homosexuell eller transperson utan att diskriminera den personen på grund av kön.Kärnan i denna överklagan är om lika skydd och avdelning IX kan skydda transpersoner från skolans badrumspolicyer som förbjuder dem att bekräfta sitt kön, bedömer överklagandedomarna skrev i ett detaljerat, 95 sidor långt majoritetsbeslut , som publicerades den 26 augusti. Vi ansluter oss till en växande konsensus bland domstolar som anser att svaret är rungande 'ja'.

Men även om den 4:e kretsen redan har beslutat om Grimms fall, bad Gloucester School District domstolen att höra fallet en banc, vilket innebär att alla 15 domare kommer att väga in, istället för en panel med tre domare.

Dagspressen , en Kalifornien-baserad tidning, noterar att dessa önskemål endast beviljas av domstolen mindre än 1 procent av tiden. Skulle 4th Circuit vägra att ta upp frågan igen, kommer Gloucester School District sannolikt att överklaga till högsta domstolen, som har redan vägrat att höra ärendet vid ett tillfälle.

4th Circuit har inte satt någon tidslinje för ett beslut om huruvida det långvariga ärendet ska höras, som nu har pågått i fem år. Grimm och American Civil Liberties Union lämnade ursprungligen in sin stämningsansökan mot Gloucester School District 2015.

Fallet har spenderats så lång tid i domstolssystemet att Grimm inte ens är student i Virginia-distriktet längre. Han är nu 20 och går på college i Kalifornien.

Grimm svarade på sitt tidigare distrikts vädjan i en onsdags tweet.

Min tidigare skolstyrelse är otroligt hängiven åt diskriminering, skrev Grimm. Tack och lov är jag och människorna på ACLU som representerar mig alla otroligt hängivna rättvisa. Styrelsen har begärt en en banc-förhör, så jag ser fram emot ännu en seger.

Twitter-innehåll

Detta innehåll kan också ses på webbplatsen det har sitt ursprung från.

Gloucester School District fortsätter att förneka att dess avsikter är motiverade av anti-trans animus. I sin petition till 4th Circuit hävdar distriktet att dess policy att vägra könsbejakande badrumstillträde för transstudenter förlitar sig på biologiska skillnader, behandlar alla elever lika och är väsentligt relaterad till det viktiga målet att skydda elevernas integritet.

Det här beslutet... kommer potentiellt att påverka utbildningsinstitutioner nationellt, tillade det i en 24-sidig vädjan och tillade att resultatet skulle ha en betydande inverkan på tusentals skolor i hela denna krets och på eleverna som går på dem.